Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Mən bu mövzuda həllər təqdim edəcəyəm Words of Wonders PETRA Azəri. Bu oyun oyunlarda və iTunes mağazasında mövcuddur və məktublardan sözlər axtararaq və onları crosswords-da yerləşdirməkdən ibarətdir. Bu versiya Azeri…

This div height required for enabling the sticky sidebar